Menesty kuin mies: Rahasta, maineesta ja myyteistä arvostelu & kokemuksia

Viimeksi päivitetty: 22.2.2024

Menesty kuin mies: Rahasta, maineesta ja myyteistä

Moona Laakso

Kun puhutaan menestyksestä, monet meistä ajattelevat välittömästi rahaa, valtaa ja mainetta. Mutta mitä todella tarkoittaa menestyä – ja erityisesti, mitä se tarkoittaa miehen näkökulmasta? ”Menesty kuin mies: Rahasta, maineesta ja myyteistä” on Moona Laakson kiehtova teos, joka sukeltaa syvälle näihin kysymyksiin. Tässä arvostelussa pureudumme kirjan teemoihin, kirjailijan ainutlaatuiseen tyyliin ja lukijakokemukseen, tarjoten näin syvällisen katsauksen teokseen, joka haastaa perinteiset käsitykset menestyksestä.

Mistä pidimme:

  • Moniäänisyys: Kirja tarjoaa laajan kirjon erilaisia näkökulmia menestykseen, mikä rikastuttaa lukijan ymmärrystä aiheesta.
  • Syvällisyys: Teos ei tyydy pintapuolisiin neuvoihin, vaan sukeltaa syvälle menestyksen psykologiaan ja sen moniin ulottuvuuksiin.
  • Inspiroidut tarinat: Haastateltavien henkilökohtaiset tarinat ovat inspiroivia ja tarjoavat konkreettisia esimerkkejä siitä, miten erilaiset ihmiset ovat kohdanneet haasteita ja saavuttaneet menestystä.
  • Helppolukuisuus: Vaikka aihe on syvällinen, kirja on kirjoitettu selkeästi ja ymmärrettävästi, mikä tekee siitä saavutettavan laajalle yleisölle.

Kritiikki:

  • Kohderyhmän rajaus: Vaikka kirja pyrkii olemaan inklusiivinen, sen keskittyminen erityisesti miesten kokemuksiin voi tuntua rajoittavalta joillekin lukijoille.
  • Toistuvuus: Joissakin kohdissa kirjan tarinat saattavat tuntua toistavan samankaltaisia teemoja, mikä voi johtaa tietynlaiseen ennustettavuuteen.
  • Syvempi analyysi puuttuu: Vaikka kirja tarjoaa monia henkilökohtaisia näkemyksiä, joitakin lukijoita saattaa kaivata vielä syvempää analyysia siitä, miten nämä kokemukset liittyvät laajempiin yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin ilmiöihin.

KIRJAN YLEISKATSAUS

”Menesty kuin mies” erottuu joukosta rohkealla lähestymistavallaan ja tuoreella näkökulmallaan menestyksen maailmaan. Kirja koostuu useiden tunnettujen suomalaisten miesten, kuten Samu Haberin ja Mikko Kuoppalan, haastatteluista, jotka jakavat omakohtaisia tarinoitaan menestyksestään, haasteistaan ja siitä, mitä menestys heille merkitsee. Toisin kuin monet perinteiset menestysoppaat, jotka keskittyvät kaavamaisiin neuvoihin ja yleistettyihin elämänohjeisiin, Laakso lähestyy aihetta henkilökohtaisten tarinoiden ja kokemusten kautta, tarjoten lukijoille monipuolisen ja moniäänisen kuvan siitä, mitä menestyminen voi eri ihmisille tarkoittaa.

TEEMAT JA KIRJAILIJAN TYLI

Kirjan keskeiset teemat – raha, maine, itsetuntemus ja henkilökohtainen kasvu – resonoi syvästi lukijoiden kanssa. Laakso käsittelee näitä aiheita hienovaraisesti ja syvällisesti, tuoden esille, että todellinen menestys ei ole pelkästään ulkoisia saavutuksia, vaan myös sisäistä tyytyväisyyttä ja henkilökohtaista kehitystä. Kirjailijan tyyli on suorapuheinen ja ajatuksia herättävä, mikä tekee kirjasta paitsi informatiivisen myös inspiroivan lukukokemuksen.

LUKIJAKOKEMUS

Lukiessani ”Menesty kuin mies” -kirjaa, olin vaikuttunut siitä, miten erilaiset menestystarinat voivat olla. Jokainen haastateltu henkilö toi esiin oman ainutlaatuisen näkemyksensä menestyksestä, mikä sai minut pohtimaan omaa suhtautumistani menestykseen ja siihen, mitä se minulle merkitsee. Kirja tarjoaa lukijoille mahdollisuuden peilata omia kokemuksiaan ja tavoitteitaan haastateltavien tarinoiden kautta, mikä tekee lukukokemuksesta erittäin henkilökohtaisen ja merkityksellisen.

Meidän mielipide

”Menesty kuin mies: Rahasta, maineesta ja myyteistä” on poikkeuksellisen ajatuksia herättävä teos, joka tarjoaa monipuolisen ja syvällisen katsauksen menestyksen moniin ulottuvuuksiin. Kirja ei ainoastaan haasta perinteisiä käsityksiä menestyksestä, vaan myös rohkaisee lukijoita määrittelemään menestyksen omilla ehdoillaan.

Suosittelen tätä kirjaa kaikille, jotka ovat kiinnostuneita menestyksen teemasta – olipa kyse sitten henkilökohtaisesta kasvusta, urakehityksestä tai yksinkertaisesti uusien näkökulmien löytämisestä. ”Menesty kuin mies” on teos, joka jättää jäljen ja inspiroi ajattelemaan suuremmin.

Menesty kuin mies: Rahasta, maineesta ja myyteistä

Arvosana: 4.1/5
4.1/5

Lisää kirja-arvosteluja